1970 Major League Baseball Draft Pick Transactions

Rounds 51 - 60

Rounds 1-10  Rounds 11-20  Rounds 21-30  Rounds 31-40  Rounds 41-50  Rounds 51-60

Overall # Round # Team Player Drafted
Round 51
898 51-1
Pirates
Edwin McGraw
899 51-2
Orioles
Thomas Nelson
Round 52
900 52-1
Pirates
Jeff Silfies
901 52-2
Orioles
Michael Buchelman
Round 53
902 53-1
Pirates
James Caviglia
903 53-2
Orioles
David Ellis
Round 54
904 54-1
Pirates
Dave Chambers
905 54-2
Orioles
Michael Rzepiennik
Round 55
906 55-1
Pirates
Stew Casterline
907 55-2
Orioles
Mike Bacsik
Round 56
908 56-1
Pirates
John Bowling
909 56-2
Orioles
Greg Montgomery
Round 57
910 57-1
Pirates
Jerry Gomez
911 57-2
Orioles
Donald Belluomini
Round 58
912 58-1
Pirates
Dennis Peters
Round 59
913 59-1
Pirates
Ray Baye
Round 60
914 60-1
Pirates
Anthony Buckley

Rounds 1-10  Rounds 11-20  Rounds 21-30  Rounds 31-40  Rounds 41-50  Rounds 51-60